จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี โทร:083-622-5555

ไฮเทค กบินทร์ อินดัสเตรียล เอสเตท ตั้งอยู่ที่ กม. 78 ริมทางหลวงหมายเลข 304 ตำบล ลาดตะเคียน อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110
สถานที่ตั้งของ ไฮเทค กบินทร์ อินดัสเตรียล เอสเตทนี้ อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เขต 3 ของเขตการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ (BOI) ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด

ตำแหน่งที่ตั้ง ไฮเทค กบินทร์ อินดัสเตรียล เอสเตท อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 29 เมตร และไม่เคยมีประวัติการเกิดอุทกภัยมาก่อน จึงไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลเรื่องน้ำท่วม

tel-0836225555

"จดทะเบียนบริษัทศรีมโหสถ บริการรับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท"

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหาร ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือเรียกย่อๆว่า AEC ในปี 2558 โดยเราจะเตรียมตัวให้พร้อมการการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี

รับจดทะเบียนบริษัท : บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ใบทะเบียนพาณิชย์, มูลนิธิ, สมาคม, จดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฯลฯ
จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง : จดแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท จดเพิ่มสาขา จดเปลี่ยนตราสำคัญ จดเปลี่ยนชื่อ จดกรรมการ เข้า-ออก จดเพิ่มทุนจดทะเบียน จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ฯลฯ
จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า : จดเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร จดลิขสิทธิ์

การเลือกจดทะเบียนธุรกิจ สามรถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆดังนี้

1. จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า) มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้ง 1 คน
2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
3. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
4. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
5. จดทะเบียนบริษัทจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน
6. จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 15 คน

หลังจากที่เราเลือกประเภทธุรกิจที่จะจดทะเบียนได้แล้ว ก็ต้องศึกษาและเตรียมเอกสาร ซึ่งการจดทะเบียน ก็มีความยากง่าย จำนวนเอกสาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน แตกต่างกันไป ถ้าเรามีเวลาก็สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเองได้ แต่ไม่มีเวลาก็สามารถเลือกใช้บริการ จดทะเบียนกับ บริษัท วัน แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ซึ่งจะทำให้งานจดทะเบียนธุรกิจเป็นเรื่องง่าย เสร็จทันตามกำหนดในราคาที่เหมาะสม ซึ่งท่านอาจใช้เวลาไปทำหรือเตรียมงานด้านอื่นๆต่อไป

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

tel-line-800

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

  • เว็บไซต์ ราคา 3,500 พร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
  • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
  • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
  • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
  • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
  • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
  • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

ไฮเทค กบินทร์ อินดัสเตรียล เอสเตท

พื้นที่ทั้งหมด 1,075 ไร่
พื้นทื่สำหรับขาย (พื้นที่โรงงาน) 710 ไร่
พื้นที่ว่างสำหรับขาย 453 ไร่
พื้นที่ขายและถูกจอง 257 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ
- กรุงเทพ (บางนา-ตราด) 140 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 120 กิโลเมตร
- ดอนเมือง 145 กิโลเมตร
- แหลมฉบัง 140 กิโลเมตร
- ลาดกระบัง 120 กิโลเมตร
- ปทุมธานี 120 กิโลเมตร
- นครราชสีมา 140 กิโลเมตร
- มาบตาพุด 170 กิโลเมตร
- อยุธยา 190 กิโลเมตร
- ท่าเรือ กรุงเทพฯ 160 กิโลเมตร
- นิคมฯ เกตเวย์ 80 กิโลเมตร
- ฉะเชิงเทรา 84 กิโลเมตร

นอกจากนี้พื้นที่แห่งนี้ ยังเป็นดั่งจุดยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งอุตสาหกรรมและการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางและการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยสามารถเดินทางไประยอง แหลมฉบัง กรุงเทพฯ อยุธยา และนครราชสีมาได้ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา
- อ่างเก็บน้ำ ความจุ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร
- ความสามารถจ่ายน้ำได้ 7 ลูกบาศก์เมตร ต่อไร่ ต่อวัน
ระบบไฟฟ้า
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กำลังการผลิต 40,000 กิโลโวลท์-แอมแปร
- ความสามารถจ่ายไฟ 60 กิโลโวลท์-แอมแปร์ ต่อไร่

ระบบถนน
- สายหลัก 2 ช่องจราจร กว้าง 23 เมตร
- สายรอง 2 ช่องจราจร กว้าง 16 เมตร

ระบบโทรศัพท์
- TT&T / บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- 300 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 4,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน

ระบบรักษาความปลอดภัย
- มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

 

จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค-กบินทร์บุรี