จดทะเบียนบริษัทอำเภอศรีมหาโพธิ

จดทะเบียนบริษัทศรีมหาโพธิ โทร:083-622-5555อำเภอศรีมหาโพธิตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอพนมสารคาม (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีมโหสถ