จดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองปราจีนบุรี

จดทะเบียนบริษัทเมืองปราจีนบุรี โทร:083-622-5555 อำเภอเมืองปราจีนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปากพลี (จังหวัดนครนายก) และอำเภอประจันตคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอประจันตคาม ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอบ้านสร้าง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านสร้าง และอำเภอปากพลี (จังหวัดนครนายก)