Warning: copy(/home/prachinbur/domains/smeprachinburi.com/public_html/wp-content/wflogs//GeoLite2-Country.mmdb): failed to open stream: Permission denied in /home/prachinbur/domains/smeprachinburi.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/lib/wordfenceClass.php on line 1813
จดทะเบียนบริษัท Archives - จดทะเบียนบริษัทปราจีนบุรี

จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค-กบินทร์บุรี

จดทะเบียนบริษัทนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี โทร:083-622-5555 ไฮเทค กบินทร์ อินดัสเตรียล เอสเตท ตั้งอยู่ที่ กม. 78 ริมทางหลวงหมายเลข 304 ตำบล ลาดตะเคียน อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110 สถานที่ตั้งของ ไฮเทค กบินทร์ อินดัสเตรียล เอสเตทนี้ อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เขต 3 ของเขตการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ (BOI) ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ตำแหน่งที่ตั้ง ไฮเทค กบินทร์ อินดัสเตรียล เอสเตท อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 29 เมตร และไม่เคยมีประวัติการเกิดอุทกภัยมาก่อน จึงไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลเรื่องน้ำท่วม

จดทะเบียนบริษัทอำเภอศรีมโหสถ

จดทะเบียนบริษัทศรีมโหสถ โทร:083-622-5555อำเภอศรีมโหสถ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอศรีมหาโพธิ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีมหาโพธิ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพนมสารคาม (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านสร้าง

จดทะเบียนบริษัทอำเภอศรีมหาโพธิ

จดทะเบียนบริษัทศรีมหาโพธิ โทร:083-622-5555อำเภอศรีมหาโพธิตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอพนมสารคาม (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีมโหสถ

จดทะเบียนบริษัทอำเภอประจันตคาม

จดทะเบียนบริษัทประจันตคาม โทร:083-622-5555อำเภอประจันตคาม ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดการบ้านเมืองทุกสิ่ง…ได้ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองก็หลายตำบลเมืองมหาดไทย บ้านกบแจะยกขึ้นเป็นเมืองประจันตคาม ปัจจุบันมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปากช่องและอำเภอวังน้ำเขียว (จังหวัดนครราชสีมา) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีมหาโพธิ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี (จังหวัดนครนายก)

จดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านสร้าง

จดทะเบียนบริษัทบ้านสร้าง โทร:083-622-5555อำเภอบ้านสร้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี (จังหวัดนครนายก) และอำเภอเมืองปราจีนบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอศรีมโหสถ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น อำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเขื่อน (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (จังหวัดฉะเชิงเทรา) และอำเภอองครักษ์ (จังหวัดนครนายก)

จดทะเบียนบริษัทอำเภอนาดี

จดทะเบียนบริษัท นาดี โทร:083-622-5555อำเภอนาดีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอครบุรี (จังหวัดนครราชสีมา) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองสระแก้ว (จังหวัดสระแก้ว) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอประจันตคาม

จดทะเบียนบริษัทอำเภอกบินทร์บุรี

จดทะเบียนบริษัทอำเภอกบินทร์บุรี โทร:083-622-5555อำเภอกบินทร์บุรี ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนาดี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองสระแก้ว (จังหวัดสระแก้ว) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขาฉกรรจ์ (จังหวัดสระแก้ว) และอำเภอสนามชัยเขต (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอประจันตคาม

จดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองปราจีนบุรี

จดทะเบียนบริษัทเมืองปราจีนบุรี โทร:083-622-5555 อำเภอเมืองปราจีนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปากพลี (จังหวัดนครนายก) และอำเภอประจันตคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอประจันตคาม ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอบ้านสร้าง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านสร้าง และอำเภอปากพลี (จังหวัดนครนายก)